Het leereffect van 'undercover boss'

Kent u ‘Undercover Boss’? Vermakelijk? Leerzaam? Vraagt u zich ook weleens af wat er nu echt speelt op de werkvloer? Op simpele maar doeltreffende wijze ervaart u morgen nog hetzelfde leereffect. Van nieuwsgierig zijn, van leren, is nog nooit iemand dommer geworden. We mogen ervan uitgaan dat er slimme mensen bij u werken. U heeft ze immers aangenomen! Doe uw voordeel met hun kennis en ideeën over het bedrijf, de bedrijfsvoering en de markt.

Zin in een uitdaging? Stuur een reporter op pad met de vraag wat medewerkers zouden doen als ze op uw stoel zaten. Alleen al de inleving in die positie brengt de boel in beweging, dat heeft u zonder meer gewonnen. En wie weet wat er voor aanknopingspunten uit komen om uw visie te versterken? Of maakt u zich morgenochtend een uurtje vrij voor een rondgang door uw bedrijf. Met maar één openingszin voor iedereen die u tegenkomt: “Vertel mij eens waarom de klant bij ons moet zijn (en niet bij de concurrent).” Registreer en luister. Geschrokken van het gestamel? Teleurgesteld over het ontbreken van de meest basale bedrijfs- en marktkennis? Oordeel niet, steek de hand in eigen boezem. Voor u is het gesneden koek, voor de medewerkers wiens pad u onverwacht kruiste kennelijk niet.

Waar laat u kansen liggen om mensen te informeren en te motiveren? In deze nieuwe tijd van sociale media is iedere medewerker woordvoerder en verkoper voor uw bedrijf. Zorg dat u over de juiste mensen-middelenmatrix beschikt om te informeren, enthousiasmeren en activeren. Betrek mensen bij uw verhaal, dienst en product.

Triple-M-communicatie brengt graag uw mensen-middelenmatrix in kaart en vult de hiaten voor u in. En heeft u geen tijd voor het rondje op de werkvloer? Ook dat nemen we u graag uit handen . Externe oren horen altijd meer ;-)

<< home
<< blogs