Ons vakmanschap is uw boodschap omzetten in relevante content; bindend en boeiend voor intern én extern.
Bij ons geen standaard ‘bureauteksten’. Triple-M-communicatie verdiept zich in uw cultuur en
de taal van uw medewerkers en doelgroepen.

Personeelsblad

Hier geeft u uw beleid een gezicht en maakt u een vertaling naar de praktijk. Een goed personeelsblad boeit en verbindt. Mensen met het bedrijf, maar ook medewerkers onderling. Het brengt begrip voor elkaars werk en rol in het totale proces. En bovenal geeft het een gevoel van ‘beleving’ en saamhorigheid.

Bij Triple-M kiest u uit:
- Volledig outsourcen,
- Redactie op uw personeelsblad of
- Trainen van uw eigen redactie

Nieuwsbrief

Nieuws kunt u maken! Door elkaar op de hoogte te houden van alle processen en ontwikkelingen. Door de aandacht te vestigen op ambities en resultaten die zijn behaald. Mijlpalen mogen en moeten een plekje in de schijnwerpers krijgen. Zowel intern als extern bereikt uw nieuws uw doelgroepen. U informeert en creëert menselijke én zakelijke betrokkenheid.

Triple-M-communicatie helpt u graag nieuws te maken.

Relatieblad

Het informeren en (ver)binden naar uw klanten en stakeholders toe is van niet te onderschatten belang. Een consistent corporate verhaal vormt de basis. Maar ook hier vormen de verhalen van uw medewerkers/ambassadeurs én uw klanten uw overtuigende kracht.

Triple-M-communicatie gaat een open en eerlijk gesprek aan met klanten en medewerkers. En krijgt de meest overtuigende verhalen op papier.

Online platform

Steeds meer informatie wordt online gezocht. Voor uw organisatie betekent dit dat die antwoorden snel op uw website of online platform terug te vinden moeten zijn. Overzichtelijk en altijd up-to-date. Bijkomstig voordeel voor uw organisatie en het milieu is de vermindering van drukkosten en hoeveelheid papierafval.

Triple-M-communicatie vertaalt uw verhaal en ambitie naar online teksten en beelden die voor zich spreken.

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de bedrijfscultuur.
En de taal van uw medewerkers en de branche te spreken. U kent de koers, samen zorgen we dat u duidelijk positie op die koers inneemt.